top of page

Luontoterapeutit, sertifioitu, SLY ®

Satu Haapanen
Satu Haapanen

Olen toiminut lastensuojelussa sekä perhe- ja kriisityössä lähes 20 vuotta. Samalla olen opiskellut ja pitänyt yllä luovaa ja terapeuttista osaamista.

 

Vaikutun luonnosta ja ihmisestä osana luontoa. Liike, luovuus ja luonto johdattavat meidät oleellisen äärelle, ne merkitsevät minulle läsnäoloa tässä hetkessä mutta toisaalta liikkeellelähtöä, lempeää matkatekoa omaan sisimpään.

 

Miksi sosiaaliala? Koska ihminen on loputtoman kiinnostava ja ihmeellinen eliölaji, sosiaalinen sellainen. Kuten monet muutkin lajit, tarvitsemme toisiamme.

 

Miksi tanssi-liiketerapia? Koska liike ja kehollisuus on ensimmäinen kielemme eikä sen merkitys olemiseemme oikeastaan koskaan muutu. Myös luovuus kanavana tuo terapiaan valtavasti näkökulmia.

 

Miksi luontoterapia? Koska luonto ei arvostele, se vastaa aina, kun sitä pysähtyy kuuntelemaan. Samalla kuuntelemme itseämme, me olemme luontoa. Luonto opettaa sekä terapeuttia että asiakasta. 

Koulutus: Sosionomi (2006), Tanssi-liiketerapeutti (2016), Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ® (2023). Koulutukset sijaishuoltoon, traumoihin, liikkeeseen ja kehotietoisuuteen liittyen.

Erityisosaaminen: Kognitiivinen käyttäytymisterapia, traumatietoisuus, liike-ja kehotietoisuus

Kohderyhmät:  Nuoret ja aikuiset

Kielet: suomi, englanti

Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu

Sähköposti: satu.haapanen at gmail.com

www.satuhaapanen.com

Marjaana Leino
Marjaana Leino

Minulle työssäni tärkeitä arvoja ovat kunnioittava kohtaaminen, aito ja avoin dialogisuus

vuorovaikutuksessa sekä eettisyys ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa. Viitekehykseni on vahvan

ekopsykologinen hyödyntäen kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis- ja

omistautumisterapian sekä mentalisaatioterapian oppeja. Toiveissani olisi saada työskennellä

entistä enemmän planetaarisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi.

Koulutus: Psykologian maisteri,

Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®

 

Kohderyhmät: Lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja perhetapaamiset

Kielet: suomi

Toiminta-alue: Varsinais-Suomen alueen luontoympäristö. Terapiakäynti voidaan sopia asiakkaan toiveiden

mukaiseen paikkaan

Sähköposti: marjaana.leino1 at gmail.com

Puhelin: 0445422254

terapiataloluonto.fi (tulossa)

Kirsi Suomalainen
Kirsi Suomalainen

Olen Kirsi ja haluan tutustuttaa teidät suurimpaan voimavaraani – luontoon. Siellä on helppo olla, kun luonto hyväksyy ja vastaanottaa 
sinut juuri sellaisena kuin olet. Se ei arvota, kysy titteliä tai varallisuutta. Luonto on kaikille avoin paikka, jossa taivas on kattona 
ja maa lattiana. Olemme kaikki yhtä arvokkaita luonnon äärellä.

Haluan auttaa ihmisiä löytämään omat voimavaransa ratkaisukeskeisesti ja 
helpottamaan kulkua kohti tulevaisuutta, ilman turhaa painolastia. Olen aidosti läsnä, välitän, kuuntelen ja annan tilaa asiakkaalle, asiakkaan 
matkatessa sisimpäänsä, kulkiessamme samaa metsäistä polkua. Metsähetken 
ollessa löytöretki sisimpäämme.

Yritykseni Aistimuksen toimialana on luontoterapia®, mentaalivalmennus 
ja metsäkylvyt. Lisäksi olen opiskelemassa 
kognitiivis-ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Ennen yrittäjyyttä olin liki 20 vuotta ohjaajana koulu- ja sosiaalipuolella, missä sain 
arvokasta kokemusta erilaisten ihmisten ja ryhmien kohtaamisesta.

Kun haluat tulevaisuuteen suuntautuvaa ja voimavaroihisi keskittyvää terapiaa, niin ota rohkeasti yhteyttä joko soittamalla tai 
aistimus.com-sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Koulutus: Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®, rentoutus- ja mentaalivalmentaja, metsäkylpyohjaaja® ja kognitiivis-ratkaisukeskeisen lyhytterapian 
opiskelija

Erityisosaaminen: Kädentaitojen ja taiteen liittäminen osaksi vain suomeksi tapahtuvaa luontoterapiaa

Kohderyhmät: nuoret ja aikuiset

Toiminta-alue: Tampere/Pirkanmaa

Sähköposti:  kirsi at aistimus.com

Puhelin: 0445372733

www.aistimus.com

Ninni Koponen
Ninni Koponen

Olen etelä-karjalalainen voimanainen, kolmen lapsen äiti, vaimo ja ystävä. Luontoterapeuttina minua puhuttelee luonnon tapa asettaa mittasuhteita, sen tarjoamat metaforat ja kyky rauhoittaa mieli ja keho. Luonto on terapeutin työtoveri, se puhuu silloinkin, kun me olemme hiljaa. Työskentelen yritykseni lisäksi terveysalan lehtorina ammattiopistossa. Yritykseni tarjoaa luontoterapian ohella luonto-ohjausta, naurujoogaa ja tapahtumatuotantoa.

Koulutus: Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®, luonto-ohjaaja, TtM, sairaanhoitaja AMK 

Erityisosaaminen: Turvallisuus luonnossa

Kohderyhmät: Nuoret ja aikuiset

Kielet: suomi

Toiminta-alue: Etelä-Karjala

Puhelinnumero: 0405424147

Sähköposti: nkoponen at gmail.com

www.retuperareload.fi

Anette Malinen
Anette Malinen

Olen Anette, luonnon hiljaisuuden ja viitoittamattomien polkujen ystävä.

Itselleni tärkeintä luonnossa on oleminen – ei tekeminen, lumoutuminen ja voimaantuminen. Nautin kun pääsen paikkaan, jossa ei ole melu- ja valosaastetta. Silloin avaan retkipatjan ja saatan ottaa pienet torkut. Luonto avaa, näyttää, opettaa ja hoitaa. Se antaa työvälineitä niin itsensä kuin toisten ihmisten kohtaamiseen ja solmujen avaamiseen, rauhoittumiseen.

Koulutus: Traumapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti, Seksuaaliterapeutti NACS, kirjallisuusterapeutti, Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®, Sosionomi YAMK, Sosiaalikasvattaja

Kohderyhmät: yli 18–vuotiaat

Kielet: suomi

Toiminta-alue: Helsinki, Keski-Uusimaa ja Etelä-Lappi

Sähköposti: mielenpuu at gmail.com

Puhelin: 045 78772108

www.mielenpuu.fi

Sari Marin
Sari Marin
Olen Sari, 42–vuotias nainen, äiti, kumppani, ystävä, elämää ja ihmisiä ihmettelevä, luovuuteen nojaava sekä loputtoman utelias Luontoterapeutti®. Luonto ei arvioi, tuomitse, odota enempää. Luonnossa asetun itseeni – olen maa jalkojeni alla, tuulenvire hiuksissani, puu, johon nojaan, sadepisarat ihollani, elämänenergia kaiken keskuksessa. Ammennan, inspiroidun ja lumoudun luonnon lisäksi kehojemme viisaudesta, luovasta liikkeestä sekä unista, yöllisistä taideteoksistamme. 

Koulutus: Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®, tanssi-liiketerapeutti, tanssija (Balettakademien), Luova Uniohjaaja®, sosionomi (AMK)

Erityisosaaminen: 
Kognitiivinen käyttäytymisterapia, kehotietoisuus, luovuus ja Luova Uniohjaus®, traumatietoisuus

Kohderyhmät: Aikuiset ja nuoret

Kielet: suomi, englanti

Toiminta-alue:  Espoo ja Helsinki – tapaamiset voivat tapahtua sisätiloissa, metsässä tai meren rannalla

Sähköposti: sarimarintlt at gmail.com
Puhelin: 0505492420


https://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com
Hedda Retu
Hedda Retu

Olen Hedda, metsänlaidalla asustava, puiden ja metsän haltijoiden kanssa keskusteleva ja työskentelevä vähitellen elämänkokemusten myötä viisastuva nainen. Luonnossa lepään ja virkistyn, voimistun ja herkistyn. Monet terapiaistunnot on vietetty meren rannalla, mäntypuun juurella, kaupunkipuiston katveessa. Nuo syvät ja pyhät hetket ovat sielun ravintoa, psykofyysisen työskentelyn lisäksi. 
Yksityisyrittäjänä aloitin vuonna 2000, päätoimisena ryhmä- ja yksilöterapeuttina vuodesta 2002. 

Koulutus: Vaativan erityistason psykoterapia (Hahmoterapia, kriisi- ja traumaterapia), neuro-psykiatrinen toimintaterapia, auktorisoitu kliininen seksologia, auktorisoitu seksuaaliterapeutti, pariterapia, Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®

Vuodesta 2004 olen ohjannut lukuisia ammattilaisten työnohjausprosesseja sekä kouluttanut monilla eri teemoilla terapia-alalla. Työskentelen myös muinaissuomalaisen parantajaperinteen sekä kansanperinteen parissa.

Toiminta-alue: Emäsalo, Porvoo ja Helsinki

Sähköposti: hedda.retu at gmail.com

https://heddaretu.fi

Satu S.jpg

Luonnon sallivuus ja järkähtämätön läsnäolo luo turvaa ja rauhaa. Ajattelen ihmisen kohtaamisen aidosti ja kunnioittavasti olevan kaiken terapiatyön ydin. Teoreettisena viitekehyksenäni koen perustelluksi ammentaa ekopsykologiasta, dialogisuudesta, eksistentiaalisuudesta sekä ratkaisukeskeisyydestä. Näistä rakentuu arvojeni mukainen ja salliva pohja monitahoiselle sekä objektiiviselle asioiden ja tilanteiden tarkastelulle yhdessä asiakkaan kanssa. 

Olen toiminut työurani aikana laajasti erilaisissa tehtävissä tukien nuoria ja aikuisia erilaisissa elämän haastetilanteissa, sekä kehittäen uusia toimintamalleja ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kentällä yhteistyössä kaupunkien ja hoitotahojen kanssa. Koen ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ensiarvoisen tärkeänä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmista. Arvostan luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä itse koettuina että tutkittuina faktoina.

Koulutus: Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®, Kasvatustieteen maisteri (KM), yleinen kasvatustiede

Erityisosaaminen: Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, mielenterveysomaisten tukeminen.

Kohderyhmä: Lapset, nuoret, aikuiset.

Kielet: Suomi

Toiminta-alue: Varsinais-Suomi

Puhelinnumero: +35844 247 5256

Sähköposti: satu.saila at terapiataloluonto.fi

www.terapiataloluonto.fi

Satu Säilä

bottom of page