SUOMEN LUONTOTERAPIAYHDISTYS


Yhdistyksen tarkoitus on tukea kestävää elämäntapaa, tehdä luontoterapiaa tunnetuksi sekä tuoda yhteen luontoterapiaa tekevät ammattilaiset ja siitä kiinnostuneet. Tarkoituksena on edistää tietämystä luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luontoterapeuttisten menetelmien tuntemusta, tietämystä ja käyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kouluttaa, antaa asiantuntijahaastatteluita, sekä konsultaatioita ja työnohjauksia. Yhdistys myös tuottaa luontoterapiaan liittyvää materiaalia, edistää luontoterapiaa tukevaa tutkimusta, tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja luo verkostoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee apurahoja ja sponsoreita, toteuttaa koulutuksia jäsenille ja muille teemasta kiinnostuneille jäsenille sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.TEESIMME

1. Ihminen on luontoa. Olemme tasa-arvoisia ja tasavertaisia muun luonnon kanssa, emme sen yläpuolella tai alapuolella. Olemme yksi osa luontoa.

2. Ihmisen hyvinvointi koostuu kolmesta asiasta:

  • ​​yhteys itseen, oma kehomieliyhteys​

  • yhteys toisiin, lajitovereihin

  • yhteys luontoon. Tämä ei tarkoita vain sitä, että "pitää luonnossa olemisesta" tms. vaan sitä, että ihminen syvällisesti tiedostaa muun luonnon ehdottoman tasavertaisuuden ja tasa-arvoisuuden muun itsensä kanssa. Ihmisen tulee kunnioittaa ja arvostaa muuta luontoa ja olla sille kiitollinen mukaan lukien kaikki; eläimet, kasvit, kivet, mulla, juuret. Ihmisen tulee ajatella omaa hyvinvointiaan niin, että muu luonto ei olisi väline tai hyöty ihmisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Ihmisen pitää kaikissa toimissaan ja oman hyvinvoinnin tavoittelussaan pyrkiä jatkuvasti tietoisesti toimimaan niin, ettei toiminnallaan hyväksikäytä ja vahingoita muuta luontoa.

3. Kaikki viisaus, tieto ja osaaminen on luonnossa, myös meissä. Meidän terapeuttien tehtävänä on auttaa ihmistä poistamaan ne viisauden esteet, jotka ihmiselle ovat rakentuneet luontoyhteyden katkettua ja ihmiskeskeisen näkökulman vallattua ajattelutapaa niin kutsutuksen sivistyksen myötä. Luontoyhteyden katketessa myös yhteys itseen ja toisiin on katkennut, mikä johtaa siihen että ihminen voi huonosti.

-Marjaana LeinoHALLITUS


Puheenjohtaja: Ninni Koponen

Varapuheenjohtaja: Satu Säilä

Sihteeri: Satu Haapanen

Rahastonhoitaja: Kirsi-Marja Suomalainen

Hallituksen muut jäsenet: Marjaana Leino ja Sari Marin

Varajäsenet: Timo Lounio, Anette Malinen, Hedda RetuYHDISTYKSEN JÄSENYYS


Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Jäsenmaksu 50€/vuosi.NIMIKKEEN KÄYTTÖOIKEUDEN HAKEMINEN


Luontoterapeutti, sertifioitu SLY ® nimikkeen käyttöoikeus edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä sekä koulutuskriteeristön täyttymistä. Yksilölliset koulutusrakenteet huomioidaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemus. Hakemukset käsitellään ja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Lähetä hakemuksesi Hedda Retulle, hedda.retu at gmail.com.

1. Sote- tai kasvatusalan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto 

+ 30 op. luontoterapeuttikoulutus

2. Sote- tai kasvatusalan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto 

+ 10 op. luonto-ohjaajakoulutus / Green care -koulutus (5-10 op.)

+ yhdistyksen järjestämä luontoterapian perusteet -koulutus 50 tuntia 

3. Psykoterapeutti 

+ 10 op. luonto-ohjaajakoulutus / Green care- koulutus (5-10 op.)

+ yhdistyksen järjestämä luontoterapian perusteet -koulutus 50 tuntia 

4. Lyhytterapeutti (sote-alan ja kasvatusalan pohjakoulutus)

10 op. luonto-ohjaajakoulutus / Green care- koulutus (5-10 op.)

Yhdistyksen järjestämä luontoterapian perusteet -koulutus 50 tuntia