LUONTOTERAPIA

Luontoterapia on traumainformoitu, psykodynaaminen sekä psykofyysinen terapiamuoto, jossa myös psykospirituaalisuus on vahvasti läsnä.

Luontoterapia tarjoaa vaihtoehdon perinteisen terapiatyöskentelyn rinnalle. Siinä luonnon hyvinvointivaikutukset yhdistetään turvalliseen ja hoitavaan terapiasuhteeseen. Luontoterapiatapaamiset voivat tapahtua luontoympäristössä ympäri vuoden. Kokemus luonnossa olemisesta avaa uusia, mutta myös paradoksaalisesti syviä ja ikiaikaisia, tuttujakin merkityksellisyyden ketjuja. Luonto ympäristönä rauhoittaa kehoa ja mieltä, sallii hoivatuksi tulemisen tarvetta ja tarjoaa turvaa ja raamit haastavienkin ilmiöiden tarkasteluun. Luontoympäristö tehostaa palautumista lajityypillisen toiminnan kautta.

Luontoterapeuttinen työskentely sopii kaikille, niin yksilöille, ryhmille kuin työyhteisöillekin. Jotkut kokevat terapiahuoneessa, paikallaan istumisen hankalaksi, vaihtoehtoisesti luonnon elementtejä on mahdollista hyödyntää myös sisätiloissa ja luonto voi olla yhtenä osana terapiaa vaikka luontoon ei päästäisikään.