top of page

Luontoterapia

Luontoterapia on traumainformoitu, psykodynaaminen sekä psykofyysinen terapiamuoto, jossa myös psykospirituaalisuus on vahvasti läsnä. Luontoterapia soveltuu erityisen hyvin henkilöille, jotka kokevat pelkästään (psyko)terapiahuoneessa istumisen hankalaksi sekä heille, joita kaipaus luontoon kutsuu tähän terapiamuotoon. Luontoterapiassa suhde luontoon, ja kokemus itsestä osana luontoa, avaa uudenlaisia, mutta myös paradoksaalisesti syviä ja ikiaikaisia tuttuja merkityksellisyyksiä.

Luonnon näkökulmasta ihmistä ei ole tarkoitettu selviämään urbaanissa toimintaympäristössä. Luonto ympäristönä rauhoittaa kehomieltä ja tarjoaa sallivuutta ja turvaa haastavienkin kysymysten tarkasteluun. Luonto tarjoaa valtavasti keinoja palautua nopeasti ihmiselle lajityypillisen toiminnan kautta, jolloin tilanteet helpottavat ja toimintakyky palautuu. 

Luontoterapiassa pysähdytään pohtimaan luontosuhdetta ja sen merkitystä sekä jokaisen omassa elämässä että yrityksen tai muun yhteisön toiminnassa. Millainen yrityksen tai yhteisön luontosuhde on? Mitä se hyötyy luonnosta ja toisaalta hyötyykö luonto yrityksestä tai yhteisöstä?

Luontoterapiaa voidaan hyödyntää yksilö- ja ryhmätapaamisina sekä reflektoivana ja palauttavana toimintana. Tapaamiset tapahtuvat ympäri vuoden luontoympäristössä. Vaihtoehtoisesti terapeuttimme osaavat hyödyntää luonnon elementtejä myös sisätiloissa.

Jokainen terapeutti toimii oman viitekehyksensä mukaisesti asiakkaan hyväksi. Terapeuttimme hyödyntävät esimerkiksi ratkaisukeskeistä, psykodynaamista, psykofyysistä sekä trauma- ja taideterapeuttista viitekehystä työssään. Kunkin terapeutin pohjakoulutuksen lisäksi luontoterapiassa hyödynnetään ekopsykologisia näkökulmia ja luonnon konkretiaa asiakkaan prosessin tukena.

bottom of page